veri toplama portal yazılımı
Kale Holding İzin Yönetim Portal Yazılımı
Kale Holding, mağaza ve etkinlik gibi farklı okazyonlarda elde ettiği izinli kullanıcı verilerini tek merkezden yönetmelerini sağlayacak bir sisteme ihtiyaç duyuyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere dijital ve analog kaynaklardan kaynaklardan beslenen, izin yönetim sistemine bağlı bir izin yönetim portalı yazılımı hazırladık. Yazılım, marka ve etkinlik bazında formlar oluşturmayı, ilgili mağaza ve etkinlikten bağlantılı formlar ile veri toplamayı ve bunları izinli veritabanına aktarmayı sağlıyor.
Marka
Kale Holding
Yıl
2022
kale-holding-izin-yonetim-portal-yazilimi