narkoz.com.tr / © 2021 narkoz

veri toplama portal yazılımı

Markaların veri toplama projelerinde kullanmaları için, izin yönetimi yazılımı ile entegre çalışan bir portal oluşturuyoruz. Portal paneli üzerinde marka, şube veya etkinlik yaratarak, bunlara bağlı izin ve iptal formları oluşturan müşterilerimiz hem izin ve iptalleri yönetebiliyor hem de değişiklikleri hızla hayata geçirebiliyor.
kale-holding-izin-yonetim-portal-yazilimi